Cẩm Khê (Phú Thọ): Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho học sinh

Cẩm Khê (Phú Thọ): Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho học sinh

Hoạt động với chủ đề 'Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2021' không chỉ GD cho HS về tình yêu quê hương đất...
Lan tỏa tình yêu biển đảo với 'Mắt trùng khơi'

Lan tỏa tình yêu biển đảo với 'Mắt trùng khơi'

Góp phần giáo dục tình yêu biển, đảo Tổ quốc

Góp phần giáo dục tình yêu biển, đảo Tổ quốc

Học sinh Hà Nội gửi 1.000 chiếc đèn ông sao tới các bạn có bố là chiến sĩ nơi đảo xa

Học sinh Hà Nội gửi 1.000 chiếc đèn ông sao tới các bạn có bố là chiến sĩ nơi đảo xa

Trung thu đặc biệt của con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa

Trung thu đặc biệt của con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa

Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc

Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc