Kiểm soát chặt, không để tội phạm lợi dụng (bài cuối)

Kiểm soát chặt, không để tội phạm lợi dụng (bài cuối)

Cùng với việc sử dụng hợp pháp tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc thú y có chứa chất ma...
Xây dựng cộng đồng ASEAN không ma túy

Xây dựng cộng đồng ASEAN không ma túy

Cảnh sát biển bắt đối tượng vận chuyển 3,2kg ma túy

Bắt đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ hơn 3,2kg ma túy các loại

Bắt đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ hơn 3,2kg ma túy các loại

Đoàn đặc nhiệm PCTPMT số 2 bắt đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm

Đoàn đặc nhiệm PCTPMT số 2 bắt đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm

Sáng tạo, thiết thực, tự giác thi đua

Sáng tạo, thiết thực, tự giác thi đua

Tiêu hủy 1,1 tấn bánh kẹo không nguồn gốc

Tiêu hủy 1,1 tấn bánh kẹo không nguồn gốc

Đồng hành cùng ngư dân bám biển, làm giàu

Đồng hành cùng ngư dân bám biển, làm giàu

Bắt nữ quái buôn ma túy có súng

Bắt nữ quái buôn ma túy có súng

2 phương án mới giảm người nghiện ma túy

2 phương án mới giảm người nghiện ma túy

Đề xuất tái xử hình sự người sử dụng ma túy

Đề xuất tái xử hình sự người sử dụng ma túy