Tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc

Tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc

Ngày 25/9, tại Công an TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Điện số 248/ĐK-HT...
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Văn phòng Bộ Công an và Cục Hồ sơ nghiệp vụ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Văn phòng Bộ Công an và Cục Hồ sơ nghiệp vụ

Lực lượng công an nỗ lực trong xây dựng nguồn 'tài nguyên quốc gia đắt giá'

Lực lượng công an nỗ lực trong xây dựng nguồn 'tài nguyên quốc gia đắt giá'

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và tính cấp bách của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và tính cấp bách của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đảm bảo đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đảm bảo đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an Việt Nam, Trung Quốc điều tra mở rộng đường dây ma túy xuyên quốc gia

Công an Việt Nam, Trung Quốc điều tra mở rộng đường dây ma túy xuyên quốc gia

Công an liên tiếp nhận tin báo lao động Nghệ An ở Trung Quốc bị bắt cóc tống tiền

Công an liên tiếp nhận tin báo lao động Nghệ An ở Trung Quốc bị bắt cóc tống tiền