Nước Mỹ gọi tên Trump hay Biden?

Nước Mỹ gọi tên Trump hay Biden?

Nói như các chuyên gia, chưa có kỳ bầu cử nào trong lịch sử Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt như năm nay,...
Nhà tù 'siêu an ninh' ADX Florence: Tù nhân bị giám sát từng phút, giam mình 23 tiếng/ngày trong 4 bức tường lạnh

Nhà tù 'siêu an ninh' ADX Florence: Tù nhân bị giám sát từng phút, giam mình 23 tiếng/ngày trong 4 bức tường lạnh

Mỹ lần đầu thi hành án tử hình tù nhân liên bang sau 17 năm

Mỹ lần đầu thi hành án tử hình tù nhân liên bang sau 17 năm

Cảnh sát bắn đạn cao su, xịt hơi cay giải tán biểu tình gần Nhà Trắng

Cảnh sát bắn đạn cao su, xịt hơi cay giải tán biểu tình gần Nhà Trắng

Dịch Covid-19: Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với nhà tù, thả thêm tù nhân

Dịch Covid-19: Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với nhà tù, thả thêm tù nhân

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống nhà tù liên bang, cho phép thả thêm tù nhân

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống nhà tù liên bang, cho phép thả thêm tù nhân

Mỹ khôi phục án tử hình, lên lịch xử tử 5 phạm nhân

Mỹ khôi phục án tử hình, lên lịch xử tử 5 phạm nhân