Cả nước chỉ có 19,3% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải

Cả nước chỉ có 19,3% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải

Đến hết năm 2020, cả nước mới có 141 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động...
Thái Bình: Triển khai đồng bộ hoạt động khuyến công

Thái Bình: Triển khai đồng bộ hoạt động khuyến công

Chính danh cho sản phẩm làng nghề

Chính danh cho sản phẩm làng nghề

Đắk Nông: Công nhận 22 sản phẩm OCOP năm 2020

Đắk Nông: Công nhận 22 sản phẩm OCOP năm 2020

207 giọt máu hồng người Công Thương

207 giọt máu hồng người Công Thương

Đã có 1.221 cửa hàng bán khẩu trang bị xử lý do tăng giá bán

Đã có 1.221 cửa hàng bán khẩu trang bị xử lý do tăng giá bán

Kiểm tra, xử lý hơn 1200 vụ tăng giá khẩu trang, tạm giữ hơn 300 nghìn chiếc khẩu trang trong 3 ngày

Kiểm tra, xử lý hơn 1200 vụ tăng giá khẩu trang, tạm giữ hơn 300 nghìn chiếc khẩu trang trong 3 ngày

Phạt hơn 1.200 cửa hàng tăng giá khẩu trang

Phạt hơn 1.200 cửa hàng tăng giá khẩu trang

Xử phạt 1.200 cửa hàng 'chặt chém', tăng giá khẩu trang

Xử phạt 1.200 cửa hàng 'chặt chém', tăng giá khẩu trang

Xử lý 1.221 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm

Quản lý thị trường xử lý gần 1.200 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm trong 3 ngày ra quân

Quản lý thị trường xử lý gần 1.200 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm trong 3 ngày ra quân

Xử lý gần 1.200 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm

Xử lý gần 1.200 cửa hàng bán khẩu trang vi phạm

Tổng kiểm tra bán khẩu trang, xử 1.200 cửa hàng tăng giá, thu giữ 300 ngàn cái

Tổng kiểm tra bán khẩu trang, xử 1.200 cửa hàng tăng giá, thu giữ 300 ngàn cái

Vinh danh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019

Vinh danh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019

Tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019

Tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019

Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Hồng

Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Hồng