Kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ

Kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ

Trong tuần qua, nhiều cán bộ lãnh đạo đã được bổ nhiệm giữ các trọng trách quan trọng như Thứ trưởng Ngoại...
Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019-2022

Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019-2022

6 tân Đại sứ đặc mệnh vừa được bổ nhiệm gồm những ai?

Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019 – 2022

Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019 – 2022

Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019 - 2022

Trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2019 - 2022

Tăng cường phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Gambia

Tăng cường phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Gambia