Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (FDC), quý I/2021 khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng gần 10% lên 383,2 tỷ đồng

Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (FDC), quý I/2021 khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng gần 10% lên 383,2 tỷ đồng

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (Mã chứng khoán: FDC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính...
Cổ phiếu công ty con của ThuDuc House bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu công ty con của ThuDuc House bị đưa vào diện cảnh báo

Vì sao cổ phiếu FDC bị đưa vào diện cảnh báo?

Vì sao cổ phiếu FDC bị đưa vào diện cảnh báo?

Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Sau khi công ty mẹ bị đưa vào diện cảnh báo tới lượt công ty con

Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Sau khi công ty mẹ bị đưa vào diện cảnh báo tới lượt công ty con

Fideco (FDC) đăng ký mua gần 4 triệu cổ phiếu quỹ

Fideco (FDC) đăng ký mua gần 4 triệu cổ phiếu quỹ

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/11

Trước giờ G, loạt doanh nghiệp điều chỉnh giảm sốc kế hoạch kinh doanh

Trước giờ G, loạt doanh nghiệp điều chỉnh giảm sốc kế hoạch kinh doanh

Phía sau việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Phía sau việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm

FDC được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 4/9

FDC được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 4/9