Nghệ An đối mặt với hạn hán khốc liệt

Nghệ An đối mặt với hạn hán khốc liệt

Nắng nóng khốc liệt kéo dài hơn một tháng nay kèm theo gió Lào thổi hun hút kéo dài đã khiến 4.000 ha lúa ở...
Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn tắm cửa kênh, nhảy cầu cao cả chục mét

Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn tắm cửa kênh, nhảy cầu cao cả chục mét

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra các hồ đập tiêu úng trọng yếu trước bão số 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra các hồ đập tiêu úng trọng yếu trước bão số 4

Cô gái nhảy sông tự tử gọi mẹ 'đến cống Mụ Bà nhận xác con về'

Cô gái nhảy sông tự tử gọi mẹ 'đến cống Mụ Bà nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể thiếu nữ gieo mình xuống sông tự vẫn ở Nghệ An

Tìm thấy thi thể thiếu nữ gieo mình xuống sông tự vẫn ở Nghệ An

Tìm thấy thi thể nữ cử nhân gọi điện cho mẹ 'tới nhận xác'

Tìm thấy thi thể nữ cử nhân gọi điện cho mẹ 'tới nhận xác'

Gọi điện cho mẹ chỉ nơi tìm thi thể, cô gái trẻ gieo mình xuống sông

Tìm thấy thi thể cô gái nhắn mẹ đến 'nhận xác con về'

Đóng cống Mụ Bà, ngăn dòng nước để tìm thi thể cô gái nhảy sông tự tử

Cô gái nghi nhảy xuống mương tự tử sau khi gọi mẹ chỉ chỗ tìm xác

Cô gái nhắn mẹ đến nhận xác rồi nhảy sông tự tử

Cô gái trẻ nghi nhảy cầu tự tử sau khi nhắn tin chỉ chỗ cho mẹ 'đến nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cống Mụ Bà

Nữ cử nhân gọi cho mẹ 'đến nhận xác con về' rồi mất tích

Cô gái trẻ gọi điện cho mẹ rồi nhảy xuống sông tự vẫn

Tìm kiếm cô gái nghi nhảy cầu tự tử ở Nghệ An