Vĩnh Phúc thực hiện khai báo điện tử bắt buộc tại các chốt kiểm dịch

Vĩnh Phúc thực hiện khai báo điện tử bắt buộc tại các chốt kiểm dịch

Theo đó, tại mỗi chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường trọng điểm, người dân khi đi qua chốt kiểm...
Kiểm soát chặt việc ra, vào Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch COVID-19

Kiểm soát chặt việc ra, vào Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch COVID-19

Vĩnh Phúc: Kéo dài thời gian hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Vĩnh Phúc: Kéo dài thời gian hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) kết thúc cách ly xã hội

TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) kết thúc cách ly xã hội

Những 'lá chắn thép' ngăn Covid ở 9 cửa ngõ vào Vĩnh Phúc

Những 'lá chắn thép' ngăn Covid ở 9 cửa ngõ vào Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Bắt đầu triển khai 9 chốt chặn cửa ngõ ra vào tỉnh Vĩnh Phúc

Bắt đầu triển khai 9 chốt chặn cửa ngõ ra vào tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: lập 9 chốt kiểm soát các tuyến đường trọng yếu

Vĩnh Phúc: lập 9 chốt kiểm soát các tuyến đường trọng yếu

Đến 16h: Ổ dịch Vĩnh Phúc có 9 ca nghi mắc COVID-19; lập 9 chốt kiểm soát các tuyến đường trọng yếu

Đến 16h: Ổ dịch Vĩnh Phúc có 9 ca nghi mắc COVID-19; lập 9 chốt kiểm soát các tuyến đường trọng yếu

Vĩnh Phúc kiểm soát chặt các tuyến đường vào tỉnh

Vĩnh Phúc kiểm soát chặt các tuyến đường vào tỉnh

Vĩnh Phúc: Lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu

Vĩnh Phúc: Lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát Covid-19

Vĩnh Phúc lập 9 chốt kiểm soát Covid-19

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án đường vành đai 5

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án đường vành đai 5

Phường Xuân Phương xử lý vi phạm trật tự đô thị tại đường Phúc Diễn

Phường Xuân Phương xử lý vi phạm trật tự đô thị tại đường Phúc Diễn

Ô tô chiếm dụng lòng, lề đường Phúc Diễn

Ô tô chiếm dụng lòng, lề đường Phúc Diễn

P. Xuân Phương: CTCP Thiết bị và môi trường PT cam kết dỡ công trình vi phạm

P. Xuân Phương: CTCP Thiết bị và môi trường PT cam kết dỡ công trình vi phạm

Phường Xuân Phương: Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất dự án

Phường Xuân Phương: Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất dự án

Đồng loạt triển khai các gói thầu xây lắp dự án đường vành đai 5

Đồng loạt triển khai các gói thầu xây lắp dự án đường vành đai 5

Đồng loạt triển khai các gói thầu xây lắp dự án đường vành đai 5

Đồng loạt triển khai các gói thầu xây lắp dự án đường vành đai 5

Đồng loạt triển khai các gói thầu xây lắp dự án đường vành đai 5