Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị

Khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhận quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhận quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ lọt thông tin

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ lọt thông tin

Quảng Trị: Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy 'để lộ thông tin nội bộ'

Quảng Trị: Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy 'để lộ thông tin nội bộ'

Nhận quà không đúng quy định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bị kỷ luật

Nhận quà không đúng quy định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bị kỷ luật

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận quà và trả lại quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận quà và trả lại quà không đúng quy định

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Nhận, trả quà không đúng quy định, phó UBKT tỉnh bị khiển trách

Nhận, trả quà không đúng quy định, phó UBKT tỉnh bị khiển trách