Nho Australia có mặt tại Việt Nam chỉ 2 - 3 ngày sau thu hoạch

Nho Australia có mặt tại Việt Nam chỉ 2 - 3 ngày sau thu hoạch

Với công nghệ chiếu xạ diễn ra rất nhanh và không xâm lấn, không để lại dư lượng hóa chất, cho phép thời...
Australia xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi đến Việt Nam

Australia xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi đến Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang Việt Nam

Trái cây Việt yếu thế trên 'sân nhà'

Trái cây Việt yếu thế trên 'sân nhà'

Thêm cơ hội lựa chọn nho tươi cao cấp Australia tại Việt Nam

Thêm cơ hội lựa chọn nho tươi cao cấp Australia tại Việt Nam

Australia quảng bá xuất khẩu nho tươi vào Việt Nam

Australia quảng bá xuất khẩu nho tươi vào Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi vào thị trường Việt Nam

Australia đẩy mạnh xuất khẩu nho tươi sang thị trường Việt Nam