'Đầu tàu' đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

'Đầu tàu' đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành...
Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ: Khẳng định vị thế đào tạo nhân lực chất lượng cao ở khu vực ĐBSCL

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ: Khẳng định vị thế đào tạo nhân lực chất lượng cao ở khu vực ĐBSCL

Sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ vẽ bích họa, bảo vệ môi trường

Sinh viên Trường CĐ nghề Cần Thơ vẽ bích họa, bảo vệ môi trường

Liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao

Liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao

Sinh viên Công nghệ ô tô lương khởi điểm 6,5 triệu đồng/tháng

Sinh viên Công nghệ ô tô lương khởi điểm 6,5 triệu đồng/tháng

Cần Thơ tiếp nhận 9 người từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Cần Thơ tiếp nhận 9 người từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Cần Thơ tiếp nhận 9 biên chế từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Bổ sung 9 nhân sự từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về Cần Thơ

Cần Thơ tiếp nhận 9 nhân sự từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Bổ sung 9 người từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về Cần Thơ

Đồng hành cùng sinh viên