Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh giữ 'kỷ lục' số lần đi nước ngoài

Bà Phan Thị Mỹ Thanh giữ 'kỷ lục' số lần đi nước ngoài

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh