Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ

Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ

Quảng Trị: Thống nhất các dự án khởi công, hoàn thành trong năm 2019

Quảng Trị: Thống nhất các dự án khởi công, hoàn thành trong năm 2019

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị đón 'làn sóng' đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Quảng Trị: Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây 2 nhà máy điện mặt trời

Quảng Trị: Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây 2 nhà máy điện mặt trời