Chuyện cổ phần hóa hãng phim: Tiếp tục rớt nước mắt vì chủ đầu tư

Chuyện cổ phần hóa hãng phim: Tiếp tục rớt nước mắt vì chủ đầu tư

Những phi lý chưa được giải đáp

Những phi lý chưa được giải đáp

Đất vàng Hãng phim truyện không được xây chung cư

Đất vàng Hãng phim truyện không được xây chung cư

Hai dấu hỏi ở Hãng Phim truyện Việt Nam

Hai dấu hỏi ở Hãng Phim truyện Việt Nam

Ông chủ ngoại đạo của Hãng Phim truyện VN và những thương vụ đầu tư 'trái khoáy'

Ông chủ ngoại đạo của Hãng Phim truyện VN và những thương vụ đầu tư 'trái khoáy'

Chiêu thức thâu tóm của ông chủ Hãng phim truyện Việt Nam

Chiêu thức thâu tóm của ông chủ Hãng phim truyện Việt Nam

'Ông lớn' thực sự phía sau vụ thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam

'Ông lớn' thực sự phía sau vụ thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam

Không để hãng phim truyện Việt Nam biến thành cái chợ giời

Không để hãng phim truyện Việt Nam biến thành cái chợ giời

Hãng phim truyện Việt Nam nắm trong tay hàng loạt lô đất giá nghìn tỷ

Hãng phim truyện Việt Nam nắm trong tay hàng loạt lô đất giá nghìn tỷ

Ông chủ thực sự của Hãng phim truyện Việt Nam là ai?

Ông chủ thực sự của Hãng phim truyện Việt Nam là ai?

Ai đứng sau thương vụ 'thâu tóm' Hãng phim truyện VN?

Ai đứng sau thương vụ 'thâu tóm' Hãng phim truyện VN?

Đại gia thâu tóm đất vàng Hãng phim truyện Việt Nam giàu cỡ nào?

Đại gia thâu tóm đất vàng Hãng phim truyện Việt Nam giàu cỡ nào?

Kỳ lạ con nợ VIVASO đi 'săn' đất vàng Hãng phim truyện Việt Nam

Kỳ lạ con nợ VIVASO đi 'săn' đất vàng Hãng phim truyện Việt Nam

Đại gia đứng sau thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam là ai?

Đại gia đứng sau thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam là ai?