Thêm 5 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng lên 153

Thêm 5 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng lên 153

Đã có 153 người mắc Covid-19, 3 ca mới nhất bị lây từ các ca dương tính đã công bố

Đã có 153 người mắc Covid-19, 3 ca mới nhất bị lây từ các ca dương tính đã công bố

Số ca mắc Covid-19 nhảy lên 153

Số ca mắc Covid-19 nhảy lên 153

Thêm 5 ca mắc Covid-19, có 3 ca lây từ các bệnh nhân

Thêm 5 ca mắc Covid-19, có 3 ca lây từ các bệnh nhân

TP.HCM thêm 3 ca mắc COVID-19: Ca 150, 151 đã đi rất nhiều nơi

TP.HCM thêm 3 ca mắc COVID-19: Ca 150, 151 đã đi rất nhiều nơi

Việt Nam có 153 ca nhiễm Covid-19, 3 người lây trong cộng đồng

Việt Nam có 153 ca nhiễm Covid-19, 3 người lây trong cộng đồng

Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mới mắc Covid-19, có bệnh nhân mở tiệc tại nhà

3 trong 5 ca Covid-19 mới nhất lây trong cộng đồng, Việt Nam có 153 bệnh nhân

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới bệnh COVID-19, tổng số 153 ca

Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số 153

Thêm năm ca Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ

Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19