Phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Tổng kết hoạt động năm 2019 vào sáng 20-12, LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết việc thực hiện chức năng...
Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Tư vấn pháp lý, hỗ trợ NLĐ khởi kiện đòi quyền lợi

Tư vấn pháp lý, hỗ trợ NLĐ khởi kiện đòi quyền lợi

Những cán bộ Công đoàn không bỏ cuộc

Những cán bộ Công đoàn không bỏ cuộc

236 công nhân thắng kiện

236 công nhân thắng kiện

Bảo vệ có hiệu quả quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ

Bảo vệ có hiệu quả quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ

218 công nhân khởi kiện đòi nợ lương, BHXH

Nỗ lực hơn trong bảo vệ quyền lợi của người lao động