Tư vấn pháp lý, hỗ trợ NLĐ khởi kiện đòi quyền lợi

Tư vấn pháp lý, hỗ trợ NLĐ khởi kiện đòi quyền lợi

Những cán bộ Công đoàn không bỏ cuộc

Những cán bộ Công đoàn không bỏ cuộc

236 công nhân thắng kiện

236 công nhân thắng kiện

Bảo vệ có hiệu quả quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ

Bảo vệ có hiệu quả quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ

218 công nhân khởi kiện đòi nợ lương, BHXH

218 công nhân khởi kiện đòi nợ lương, BHXH

Nỗ lực hơn trong bảo vệ quyền lợi của người lao động

Chủ ra đi, nợ nần ở lại

Chủ ra đi, nợ nần ở lại

Loay hoay xử lý doanh nghiệp vắng chủ

Loay hoay xử lý doanh nghiệp vắng chủ

Công nhân Công ty TNHH Tasko Vina khởi kiện đòi lương và BHXH

Công nhân Công ty TNHH Tasko Vina khởi kiện đòi lương và BHXH