Posco SS Vina nói gì về container phế liệu có phụ tùng ô tô?

Posco SS Vina nói gì về container phế liệu có phụ tùng ô tô?

Làm rõ vụ Posco SS Vina nhập khẩu phế liệu để buôn lậu phụ tùng ô tô

Làm rõ vụ Posco SS Vina nhập khẩu phế liệu để buôn lậu phụ tùng ô tô

Khai báo phế liệu, nhập phụ tùng ô tô xịn

Khai báo phế liệu, nhập phụ tùng ô tô xịn

Bắt lô phụ tùng ô tô cực lớn dưới vỏ bọc phế liệu sắt thép

Bắt lô phụ tùng ô tô cực lớn dưới vỏ bọc phế liệu sắt thép

Khai là phế liệu, Posco SS Vina lại nhập khẩu... phụ tùng ô tô

Khai là phế liệu, Posco SS Vina lại nhập khẩu... phụ tùng ô tô

Điều tra dấu hiệu vi phạm của Cty TNHH Posco SS Vina

Điều tra dấu hiệu vi phạm của Cty TNHH Posco SS Vina

Thép Posco SS Vina 'trộn' ốc vít, linh kiện ô tô vào phế liệu nhập về Việt Nam

Thép Posco SS Vina 'trộn' ốc vít, linh kiện ô tô vào phế liệu nhập về Việt Nam

Công ty Posco SS Vina giấu phụ tùng ô tô trong 4 container phế liệu nhập về Việt Nam

Công ty Posco SS Vina giấu phụ tùng ô tô trong 4 container phế liệu nhập về Việt Nam

Làm rõ vụ việc phụ tùng ô tô nhập lậu trà trộn trong các container phế liệu

Làm rõ vụ việc phụ tùng ô tô nhập lậu trà trộn trong các container phế liệu

Bắt lô phụ tùng ô tô cực lớn dưới vỏ bọc phế liệu sắt thép

Bắt lô phụ tùng ô tô cực lớn dưới vỏ bọc phế liệu sắt thép

Hải quan phát hiện Công ty Posco SS Vina buôn lậu phụ tùng ô tô dưới vỏ bọc nhập khẩu phế liệu

Hải quan phát hiện Công ty Posco SS Vina buôn lậu phụ tùng ô tô dưới vỏ bọc nhập khẩu phế liệu

4 container phụ tùng ô tô 'đội lốt' phế liệu tuồn vào Việt Nam

4 container phụ tùng ô tô 'đội lốt' phế liệu tuồn vào Việt Nam

Công ty Posco SS Vina nhập lậu phụ tùng ô tô trà trộn thép phế liệu

Công ty Posco SS Vina nhập lậu phụ tùng ô tô trà trộn thép phế liệu

Làm rõ vụ việc phụ tùng ô tô nhập lậu trà trộn trong các container phế liệu

Làm rõ vụ việc phụ tùng ô tô nhập lậu trà trộn trong các container phế liệu