New Phương Đông Club - New Orient Hotel mảnh ghép hoàn thiện từ giải trí đến dịch vụ lưu trú

New Phương Đông Club - New Orient Hotel mảnh ghép hoàn thiện từ giải trí đến dịch vụ lưu trú

Vì sao vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị phạt gần 100 triệu đồng?

Vì sao vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị phạt gần 100 triệu đồng?

Xử phạt vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Xử phạt vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Xử phạt gần 90 triệu đối với vũ trường lớn nhất Đà Nẵng New Phương Đông

Xử phạt gần 90 triệu đối với vũ trường lớn nhất Đà Nẵng New Phương Đông

Kinh doanh rượu lậu, chủ vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị xử phạt

Kinh doanh rượu lậu, chủ vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị xử phạt

Vũ trường New Phương Đông bị xử phạt 88 triệu đồng

Vũ trường New Phương Đông bị xử phạt 88 triệu đồng

Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị xử phạt gần 90 triệu đồng

Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị xử phạt vì kinh doanh rượu lậu

Xử phạt vũ trường New Phương Đông 88 triệu đồng với ba lỗi vi phạm

Kinh doanh rượu lậu: Chủ vũ trường New Phương Đông bị phạt 60 triệu đồng