Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để chống dịch COVID-19

Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để chống dịch COVID-19

Công ty QTSC đã xây dựng nhiều ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch như cổng đo thân nhiệt tự động...
Tăng cường liên kết đào tạo Công nghệ thông tin

Tăng cường liên kết đào tạo Công nghệ thông tin

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở rộng hợp tác đào tạo AI và Fintech

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở rộng hợp tác đào tạo AI và Fintech

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM hợp tác với TMA thúc đẩy chuyển đổi số

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM hợp tác với TMA thúc đẩy chuyển đổi số

Hướng đến mô hình xanh, thông minh

Hướng đến mô hình xanh, thông minh

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đề xuất xây tòa nhà công viên phần mềm mang tính biểu tượng tại TP Thủ Đức

Đề xuất xây tòa nhà công viên phần mềm mang tính biểu tượng tại TP Thủ Đức

Đưa Công viên phần mềm Quang Trung ngang tầm khu vực châu Á

Đưa Công viên phần mềm Quang Trung ngang tầm khu vực châu Á

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung

Bình Định thành lập Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn

Bình Định thành lập Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn

Kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Tma Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Tma Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ biến động

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ biến động

Kiều bào nêu giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế đất nước

Kiều bào nêu giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế đất nước

Thành phố Hồ Chí Minh: ''Quả ngọt'' từ đầu tư khoa học, công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh: ''Quả ngọt'' từ đầu tư khoa học, công nghệ

Bình Định hướng đến phát triển bền vững

Bình Định hướng đến phát triển bền vững

Hiệu quả từ chính sách 'đón đầu' đầu tư cho công nghệ của TPHCM

Hiệu quả từ chính sách 'đón đầu' đầu tư cho công nghệ của TPHCM

Phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Xây dựng nguồn nhân lực để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Xây dựng nguồn nhân lực để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam