Khởi tố hai giám đốc chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Khởi tố hai giám đốc chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Chưa hoàn thành dự án, công ty Bình Hà xin thêm đất trồng chuối

Chưa hoàn thành dự án, công ty Bình Hà xin thêm đất trồng chuối

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Chăn nuôi Bình Hà bị khởi tố?

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Chăn nuôi Bình Hà bị khởi tố?

Vụ nguyên TGĐ Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà bị khởi tố: Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng

Vụ nguyên TGĐ Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà bị khởi tố: Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng

Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh

Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh

CQĐT thông tin số tiền Tổng GĐ công ty Bình Hà và đồng phạm chiếm đoạt

CQĐT thông tin số tiền Tổng GĐ công ty Bình Hà và đồng phạm chiếm đoạt

Khởi tố hai Giám đốc chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Khởi tố hai Giám đốc chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Bắt giam 2 đối tượng chiếm đoạt 110 tỷ đồng tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh

Bắt giam 2 đối tượng chiếm đoạt 110 tỷ đồng tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh

Bắt 2 giám đốc chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án nuôi bò

Bắt 2 giám đốc chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án nuôi bò

Vì sao nguyên Tổng giám đốc 'siêu' dự án chăn nuôi ở Hà Tĩnh bị bắt?

Vì sao nguyên Tổng giám đốc 'siêu' dự án chăn nuôi ở Hà Tĩnh bị bắt?