Nhựa Hà Nội sắp phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu

Nhựa Hà Nội sắp phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu

Công ty Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) vừa thông báo Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc chốt danh...
Công nhân lao động Thủ đô hăng say làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Công nhân lao động Thủ đô hăng say làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Nhựa Hà Nội 'xắn tay' làm thêm nghề mới

Nhựa Hà Nội 'xắn tay' làm thêm nghề mới

Điểm sáng Nhựa Hà Nội và tham vọng số 1 Việt Nam của 'đại gia' ngành nhựa

Điểm sáng Nhựa Hà Nội và tham vọng số 1 Việt Nam của 'đại gia' ngành nhựa

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa 5s trong hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa 5s trong hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Bài 9: Khẳng định hướng đi đúng

Bài 9: Khẳng định hướng đi đúng