Quận 2 (TP HCM): Chung cư Khởi Thành bị tố chiếm dụng đường đi

Quận 2 (TP HCM): Chung cư Khởi Thành bị tố chiếm dụng đường đi

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Phan Thành Tân (ngụ quận 1, TP HCM) cho biết, ngày 11/12/2013, ông...
Dự án Paris Hoàng Kim bị chính quyền tuýt còi vì xây dựng sai phép

Dự án Paris Hoàng Kim bị chính quyền tuýt còi vì xây dựng sai phép

Xây dựng sai phép, dự án Paris Hoàng Kim bị chính quyền tuýt còi

Xây dựng sai phép, dự án Paris Hoàng Kim bị chính quyền tuýt còi

Dự án bị tố chiếm đường của dân xây dựng sai phép

Dự án bị tố chiếm đường của dân xây dựng sai phép

Dự án chung cư 'đứng hình' vì bị xe chặn trước cổng

Dự án chung cư 'đứng hình' vì bị xe chặn trước cổng

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung

Dân than trời vì chủ đầu tư 'chiếm' lối đi chung