Thủ tướng dự lễ vận hành thương mại dự án lọc hóa dầu 9 tỉ USD

Thủ tướng dự lễ vận hành thương mại dự án lọc hóa dầu 9 tỉ USD

Thanh Hóa: Chính thức vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa: Chính thức vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vận hành thương mại Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vận hành thương mại Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng ấn nút vận hành thương mại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng ấn nút vận hành thương mại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng: 'Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành là bước đột phá'

Thủ tướng: 'Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành là bước đột phá'

Thủ tướng dự lễ vận hành thương mại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Thủ tướng dự lễ vận hành thương mại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn