Chính thức khánh thành và vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chính thức khánh thành và vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa: Chính thức vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa: Chính thức vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vận hành thương mại Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vận hành thương mại Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng dự lễ vận hành dự án Lọc hóa dầu 9 tỉ USD, đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu cả nước

Thủ tướng dự lễ vận hành dự án Lọc hóa dầu 9 tỉ USD, đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu cả nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút vận hành thương mại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng: 'Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành là bước đột phá'

Thủ tướng: 'Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành là bước đột phá'

Lọc hóa dầu Nghi Sơn - bước đột phá trong ngành lọc hóa dầu Việt Nam