Khởi nghiệp với dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Khởi nghiệp với dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Đón nhu cầu vệ sinh chuyên nghiệp của người dân đô thị, anh Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ...