Ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Trong thời gian qua, Công ty CP Dạ Lan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, vận...
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa

Tôn vinh doanh nhân và sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Tôn vinh doanh nhân và sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Lan tỏa phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Lan tỏa phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Thanh Hóa thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia

Thanh Hóa thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dạ Lan

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dạ Lan

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa trao tặng quà Tết cho người nghèo

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa trao tặng quà Tết cho người nghèo

Năm 2019, lĩnh vực dịch vụ tổ chức sự kiện của Công ty CP Dạ Lan tăng trưởng mạnh

Năm 2019, lĩnh vực dịch vụ tổ chức sự kiện của Công ty CP Dạ Lan tăng trưởng mạnh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hóa

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hóa

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và phát triển bền vững

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và phát triển bền vững

Thanh Hóa: Ai chống lưng cho doanh nghiệp 'xẻ thịt' công viên?

Thanh Hóa: Ai chống lưng cho doanh nghiệp 'xẻ thịt' công viên?