Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội

Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội

Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm đoàn kinh tế

Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm đoàn kinh tế

Bộ Quốc phòng dự kiến giao lại 50.000 ha đất cho các tỉnh Tây Nguyên

Bộ Quốc phòng dự kiến giao lại 50.000 ha đất cho các tỉnh Tây Nguyên

Cơ cấu lại Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 đúng lộ trình, đúng quy định pháp luật

Cơ cấu lại Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 đúng lộ trình, đúng quy định pháp luật

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Binh đoàn 15, 16

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Binh đoàn 15, 16

Gia Lai: Công ty TNHH MTV cà phê 15 bị người dân khởi kiện ra tòa

Gia Lai: Công ty TNHH MTV cà phê 15 bị người dân khởi kiện ra tòa

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia