Giá dầu giảm trên các thị trường

Giá dầu giảm trên các thị trường

Trong tuần trước, giá dầu có tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi mà thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm bởi...