Muốn sàn book365.vn trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc

Muốn sàn book365.vn trở thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc

Ông Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông, cho biết Hội sách trực tuyến quốc...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa quy hoạch báo chí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa quy hoạch báo chí

Bộ TT&TT sẽ có hệ thống riêng đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT sẽ có hệ thống riêng đánh giá chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard đánh giá các chỉ số phát triển ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard đánh giá các chỉ số phát triển ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành ICT

Bộ TT&TT giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành ICT

Quản lý bằng số liệu để hình thành Chính phủ điện tử

Quản lý bằng số liệu để hình thành Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ An toàn khu

Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước

'Hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ, vì vậy phải phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT'

Bộ TT&TT sẽ quản lý bằng hệ thống đánh giá & giám sát KPI

Chính phủ yêu cầu xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ theo hướng 'Make in Việt Nam'

Bộ TT&TT trình Đề án thành lập Cục Công nghiệp ICT trong quý I/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam

Sẽ lập Cục Công nghiệp ICT thúc đẩy sản xuất thiết bị Made in Vietnam