Facebook xóa 1,27 tỉ tài khoản chỉ trong 6 tháng

Facebook xóa 1,27 tỉ tài khoản chỉ trong 6 tháng

Samsung sẽ được trang bị AI trên tất cả thiết bị vào năm 2020

Samsung sẽ được trang bị AI trên tất cả thiết bị vào năm 2020

Samsung Electronics: Tất cả các thiết bị sẽ được trang bị AI vào năm 2020

Samsung Electronics: Tất cả các thiết bị sẽ được trang bị AI vào năm 2020

Trí tuệ nhân tạo đã thực sự thông minh?

Trí tuệ nhân tạo đã thực sự thông minh?

Động cơ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của châu Á

Động cơ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của châu Á

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng nhân viên

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng nhân viên

Sinh viên Duy Tân đoạt giải Dự án xuất sắc trong cuộc thi Intel Innovative FPGA

Sinh viên Duy Tân đoạt giải Dự án xuất sắc trong cuộc thi Intel Innovative FPGA

Microsoft đẩy mạnh mảng chăm sóc sức khỏe

Microsoft đẩy mạnh mảng chăm sóc sức khỏe

Google ứng dụng công nghệ thực tế ảo để phát hiện tế bào ung thư

Google ứng dụng công nghệ thực tế ảo để phát hiện tế bào ung thư

Thuật toán đánh giá nhanh thiệt hại kinh tế do hỏa hoạn

Thuật toán đánh giá nhanh thiệt hại kinh tế do hỏa hoạn