Dùng trực thăng cứu trợ khi đảm bảo an toàn bay

Dùng trực thăng cứu trợ khi đảm bảo an toàn bay

Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết: Quân đội đã sẵn sàng các phương tiện cứu...
Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Phát hiện thêm 1 thi thể công nhân được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3

Phát hiện thêm 1 thi thể công nhân được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3

Tìm thấy thêm một thi thể công nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Tìm thấy thêm một thi thể công nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Phát hiện thêm 1 thi thể công nhân nằm dưới lớp đất đá

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Phát hiện thêm 1 thi thể công nhân nằm dưới lớp đất đá

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 3

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 3

Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân

Vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân

Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy ở Thủy điện Rào Trăng 3 là người Quảng Trị

Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy ở Thủy điện Rào Trăng 3 là người Quảng Trị

Sẽ thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày hôm nay

Sẽ thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày hôm nay

Phóng sự ảnh người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3

Phóng sự ảnh người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3