Quảng Nam: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương trưởng công an xã

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương trưởng công an xã

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng đâm trưởng công an xã trọng thương

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng đâm trưởng công an xã trọng thương

Trưởng công an xã bị kẻ gây rối đâm trọng thương

Trưởng công an xã bị kẻ gây rối đâm trọng thương

Khởi tố kẻ gây rối trật tự, đâm trưởng công an xã

Khởi tố kẻ gây rối trật tự, đâm trưởng công an xã

Không nghe can ngăn, nam thanh niên đâm trưởng công xã trọng thương

Không nghe can ngăn, nam thanh niên đâm trưởng công xã trọng thương

Gây rối trật tự rồi đâm Trưởng công an xã trọng thương

Gây rối trật tự rồi đâm Trưởng công an xã trọng thương

Gây rối trật tự rồi đâm Trưởng Công an xã trọng thương

Gây rối trật tự rồi đâm Trưởng Công an xã trọng thương