Nhiều vụ trộm đột nhập giết mổ trâu bò man rợ ở Quảng Trị

Nhiều vụ trộm đột nhập giết mổ trâu bò man rợ ở Quảng Trị

Nhiều vụ trộm đột nhập, giết mổ gia súc

Nhiều vụ trộm đột nhập, giết mổ gia súc

Trộm đột nhập giết bò lấy 4 đùi, để lại cho khổ chủ phần thân

Trộm đột nhập giết bò lấy 4 đùi, để lại cho khổ chủ phần thân

Nhốt bò ở rẫy, chủ đau đớn phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Nhốt bò ở rẫy, chủ đau đớn phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Con bò bị kẻ gian cắt mất... 4 chân trong đêm

Con bò bị kẻ gian cắt mất... 4 chân trong đêm

Bò bị cắt 4 chân: Nghi một nhóm trộm làm nhiều vụ

Bò bị cắt 4 chân: Nghi một nhóm trộm làm nhiều vụ

Trộm lẻn vào chuồng cắt 4 chân bò trong đêm

Trộm lẻn vào chuồng cắt 4 chân bò trong đêm

Quảng Trị: Trộm cắt mất 4 chân con bò, nông dân xót xa

Quảng Trị: Trộm cắt mất 4 chân con bò, nông dân xót xa

Nhốt bò ở rẫy, xót xa phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Nhốt bò ở rẫy, xót xa phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân