Thanh Hóa: Đổ tưởng nhà trong lúc đào mương thoát nước, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Đổ tưởng nhà trong lúc đào mương thoát nước, 2 người thương vong

Tường đổ đè lên người, 2 người thương vong

Tường đổ đè lên người, 2 người thương vong

Tường nhà dân đổ sập lúc đào mương, 2 người thương vong

Tường nhà dân đổ sập lúc đào mương, 2 người thương vong

Huyện Quảng Xương: Sập tường trong lúc thi công, 2 người thương vong

Huyện Quảng Xương: Sập tường trong lúc thi công, 2 người thương vong

Máy múc đào mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Máy múc đào mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường khi đào mương nước, hai người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường khi đào mương nước, hai người thương vong

Tường nhà dân cạnh mương thoát nước đang thi công đổ sập, đè chết người

Mâu thuẫn, thiếu niên 17 tuổi đâm chết bạn