'Đinh tặc' trên cầu vượt biển dài nhất nước là con nghiện

'Đinh tặc' trên cầu vượt biển dài nhất nước là con nghiện

Nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam khai gì?

Nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam khai gì?

Triệu tập đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Triệu tập đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Bắt giữ kẻ rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Bắt giữ kẻ rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Bắt nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện để vá xe, trục lợi

Bắt nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện để vá xe, trục lợi

Quá khứ bất hảo của chủ hiệu sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Quá khứ bất hảo của chủ hiệu sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Bắt nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Bắt nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Đã bắt được đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Đã bắt được đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện