Điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác tại Quảng Ninh

Điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác tại Quảng Ninh

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ninh

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ninh

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác bệnh viện

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác bệnh viện

Quảng Ninh: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác trung tâm y tế

Quảng Ninh: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác trung tâm y tế

Hoảng hốt phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác bệnh viện ở Quảng Ninh

Hoảng hốt phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác bệnh viện ở Quảng Ninh

Nữ lao công phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tử vong trong thùng rác nhà vệ sinh

Nữ lao công phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tử vong trong thùng rác nhà vệ sinh

Phát hiện bé gái sơ sinh tử vong trong thùng rác trung tâm y tế

Phát hiện bé gái sơ sinh tử vong trong thùng rác trung tâm y tế

Người lao công phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác trung tâm y tế

Người lao công phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác trung tâm y tế

Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác Trung tâm y tế

Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác Trung tâm y tế