LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

CĐCTVN: Phát huy vai trò liên kết giữa khối trường đào tạo và doanh nghiệp

CĐCTVN: Phát huy vai trò liên kết giữa khối trường đào tạo và doanh nghiệp

LĐLĐ huyện Phú Xuyên bàn giao 'mái ấm công đoàn'

LĐLĐ huyện Phú Xuyên bàn giao 'mái ấm công đoàn'

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2017-2018

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2017-2018

Sơ kết 1 năm chương trình phối hợp hoạt động

Sơ kết 1 năm chương trình phối hợp hoạt động

LĐLĐ quận Tây Hồ: Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục, đào tạo

LĐLĐ quận Tây Hồ: Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục, đào tạo

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hội thao Công nhân viên chức lao động Sơn Trà năm 2018

Hội thao Công nhân viên chức lao động Sơn Trà năm 2018

Sơ kết hoạt động công đoàn các trường đại hoc, cao đẳng học kỳ I năm học 2017-2018

Sơ kết hoạt động công đoàn các trường đại hoc, cao đẳng học kỳ I năm học 2017-2018

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính