Chăm lo và bảo vệ lợi ích của đoàn viên công đoàn trong mùa dịch

Chăm lo và bảo vệ lợi ích của đoàn viên công đoàn trong mùa dịch

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như kịp...
Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 'Gương sáng đảng viên'

Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 'Gương sáng đảng viên'

Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTTDL tặng quà CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTTDL tặng quà CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Khối các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 2): Tổ chức Hội diễn văn nghệ

Công đoàn Khối các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 2): Tổ chức Hội diễn văn nghệ

Sáng mãi truyền thống Ban Bam y miền Nam