JVE Group xử lý thí điểm thành công gần 100% mùi nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

JVE Group xử lý thí điểm thành công gần 100% mùi nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Ngày 28/01/2021, tại Khu liên hợp XLCT Nam Sơn, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cùng chuyên gia,...
Công nghệ Bio-Nano Nhật Bản đã xử lý thành công gần 100% mùi bãi rác Nam Sơn

Công nghệ Bio-Nano Nhật Bản đã xử lý thành công gần 100% mùi bãi rác Nam Sơn

Sau 1 tháng mùi tại bãi rác Nam Sơn được xử lý thành công bằng công nghệ Nhật Bản

Sau 1 tháng mùi tại bãi rác Nam Sơn được xử lý thành công bằng công nghệ Nhật Bản

Công nghệ Nhật khử gần 100% mùi bãi rác Nam Sơn: Người dân kỳ vọng

Công nghệ Nhật khử gần 100% mùi bãi rác Nam Sơn: Người dân kỳ vọng

Bãi rác Nam Sơn được khử mùi giảm 1300 lần sau khi xử lý bằng công nghệ Nano của Nhật Bản

Bãi rác Nam Sơn được khử mùi giảm 1300 lần sau khi xử lý bằng công nghệ Nano của Nhật Bản

Mùi hôi nước rác thải ở hồ thí điểm bãi rác Nam Sơn biến mất hoàn toàn

Mùi hôi nước rác thải ở hồ thí điểm bãi rác Nam Sơn biến mất hoàn toàn

Xử lý thí điểm thành công gần 100% mùi nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn

Xử lý thí điểm thành công gần 100% mùi nước rỉ rác của bãi rác Nam Sơn

Bãi rác Nam Sơn sạch mùi 100% sau khi xử lý bằng công nghệ nano Nhật Bản

Bãi rác Nam Sơn sạch mùi 100% sau khi xử lý bằng công nghệ nano Nhật Bản

Giảm mùi hôi từ bãi rác Nam Sơn thấp hơn 42 lần tiêu chuẩn quy định

Giảm mùi hôi từ bãi rác Nam Sơn thấp hơn 42 lần tiêu chuẩn quy định

Khu vực xử lý mùi tại Bãi rác Nam Sơn hết mùi sau 3 tuần xử lý

Khu vực xử lý mùi tại Bãi rác Nam Sơn hết mùi sau 3 tuần xử lý

Tình trạng bãi rác Nam sơn sau 7 ngày được xử lý mùi bằng công nghệ nano ra sao?

Tình trạng bãi rác Nam sơn sau 7 ngày được xử lý mùi bằng công nghệ nano ra sao?

Kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

Kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

Công nghệ Nhật Bản đã xử lý 98,2% mùi tại bãi rác Nam Sơn

Công nghệ Nhật Bản đã xử lý 98,2% mùi tại bãi rác Nam Sơn

Bãi rác Nam Sơn nồng độ mùi đã giảm 98,2% sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

Bãi rác Nam Sơn nồng độ mùi đã giảm 98,2% sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

Công bố kết quả xử lý mùi bãi rác Nam Sơn sau 7 ngày thí điểm

Bãi rác Nam Sơn giảm mùi trên 90 % sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

Bãi rác Nam Sơn giảm mùi trên 90 % sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

TP Hà Nội bắt đầu thí điểm xử lý mùi tại bãi rác Nam Sơn

TP Hà Nội bắt đầu thí điểm xử lý mùi tại bãi rác Nam Sơn

Đưa 'bảo bối' Nhật Bản khử mùi ở sông Tô Lịch thí điểm tại bãi rác Nam Sơn

Đưa 'bảo bối' Nhật Bản khử mùi ở sông Tô Lịch thí điểm tại bãi rác Nam Sơn

Cận cảnh bọt khí Nano như 'tuyết rơi giữa mùa đông' khử mùi ở bãi rác Nam Sơn

Cận cảnh bọt khí Nano như 'tuyết rơi giữa mùa đông' khử mùi ở bãi rác Nam Sơn

Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Thực hiện thí điểm khử mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Thực hiện thí điểm khử mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Khử mùi bãi rác Nam Sơn: Để tận gốc...

Khử mùi bãi rác Nam Sơn: Để tận gốc...

JVE tiếp tục đề xuất tài trợ miễn phí xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

JVE tiếp tục đề xuất tài trợ miễn phí xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Sau đề xuất biến sông Tô Lịch thành công viên, JVE tiếp tục xin xử lý mùi bãi rác Nam Sơn

Sau đề xuất biến sông Tô Lịch thành công viên, JVE tiếp tục xin xử lý mùi bãi rác Nam Sơn

Khử mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nano: Khó...

Khử mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nano: Khó...

Sau đề xuất cải tạo sông Tô Lịch, JVE lại xin xử lý mùi bãi rác Nam Sơn

Sau đề xuất cải tạo sông Tô Lịch, JVE lại xin xử lý mùi bãi rác Nam Sơn

JVE đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn miễn phí bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

JVE đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn miễn phí bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Đề xuất tài trợ miễn phí 'khử' mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản

Đề xuất tài trợ miễn phí 'khử' mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản

Công ty Nhật đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ từng thử ở Tô Lịch

Công ty Nhật đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ từng thử ở Tô Lịch