VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0

VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0

Hiện đại hóa trong quản lý nhằm phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHXH

Hiện đại hóa trong quản lý nhằm phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHXH

Ông Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội

Cách mạng 4.0 từ góc nhìn chuyên gia

Cách mạng 4.0 từ góc nhìn chuyên gia

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

VNPT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2019

VNPT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2019

Công nghệ bảo hiểm đang diễn ra như thế nào?

Công nghệ bảo hiểm đang diễn ra như thế nào?