Người Dầu khí và vùng biên giới phía Bắc

Người Dầu khí và vùng biên giới phía Bắc

Hôm nay là ngày 17/2, tròn 42 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc nổ ra (17/2/1979). Trong suốt khoảng thời...
Gặp người đón dòng dầu khí đầu tiên từ lòng biển

Gặp người đón dòng dầu khí đầu tiên từ lòng biển

Xác lập 3.000 kỷ lục Việt Nam và thế giới

Xác lập 3.000 kỷ lục Việt Nam và thế giới

PVN nỗ lực đạt ''mục tiêu kép'' trong ''khủng hoảng kép''

PVN nỗ lực đạt ''mục tiêu kép'' trong ''khủng hoảng kép''

PV Drilling biến hóa cách trích khấu hao

PV Drilling biến hóa cách trích khấu hao

VNH South nhận giải thưởng 'Nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc'

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro - Ghi nhận những kết quả khả quan

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

PVN hoàn thành 4 chỉ tiêu quan trọng nhất trước 2 tháng

PVN hoàn thành 4 chỉ tiêu quan trọng nhất trước 2 tháng

Dự kiến năm 2019 PVN sẽ nộp ngân sách khoảng 104 nghìn tỷ đồng

Dự kiến năm 2019 PVN sẽ nộp ngân sách khoảng 104 nghìn tỷ đồng

Doanh thu đạt hơn 685 nghìn tỷ đồng, PVN về đích trước hạn nhiều chỉ tiêu kinh doanh

Doanh thu đạt hơn 685 nghìn tỷ đồng, PVN về đích trước hạn nhiều chỉ tiêu kinh doanh

Cả 4 chỉ tiêu quan trọng của PVN đều về đích trước kế hoạch

Cả 4 chỉ tiêu quan trọng của PVN đều về đích trước kế hoạch

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng thư ký ASCOPE

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng thư ký ASCOPE

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng Thư ký Ascope

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng Thư ký Ascope

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Chủ tịch Petrovietnam tham dự Diễn đàn khí đốt Quốc tế Saint Peterburg SPIGF lần thứ 9 và làm việc với các đối tác của Liên bang Nga

Chủ tịch Petrovietnam tham dự Diễn đàn khí đốt Quốc tế Saint Peterburg SPIGF lần thứ 9 và làm việc với các đối tác của Liên bang Nga

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

PTSC M&C: Khẳng định thương hiệu cơ khí hàng hải Việt Nam

Trainor Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo ATEX & IECEx 2019

Trainor Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo ATEX & IECEx 2019