Liên hoan Truyền thông và Thiết kế Việt Nam

Liên hoan Truyền thông và Thiết kế Việt Nam

Từ ngày 1-17/11, Đại học RMIT Việt Nam hợp tác cùng UNESCO và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam...