Chủ động phòng tránh để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

Chủ động phòng tránh để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

Tặng 175 căn nhà an toàn cho người dân miền Trung tại chương trình 'Kết chặt tay, xây đời mới'

Tặng 175 căn nhà an toàn cho người dân miền Trung tại chương trình 'Kết chặt tay, xây đời mới'

Nhìn lại trận 'đại hồng thủy' năm 1999 để tăng khả năng ứng phó thiên tai

Nhìn lại trận 'đại hồng thủy' năm 1999 để tăng khả năng ứng phó thiên tai

Miền Trung: Nhìn lại 20 năm lũ lịch sử - Kết chặt tay, dựng đời mới

Miền Trung: Nhìn lại 20 năm lũ lịch sử - Kết chặt tay, dựng đời mới

Nhìn lại 20 năm lũ lớn ở khu vực miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

Nhìn lại 20 năm lũ lớn ở khu vực miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

20 năm lũ lớn miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

20 năm lũ lớn miền Trung: Kết chặt tay, dựng đời mới

Thủ tướng gửi thư cho người dân miền Trung nhân 20 năm lũ lịch sử

Thủ tướng gửi thư cho người dân miền Trung nhân 20 năm lũ lịch sử

Hỗ trợ xây dựng 175 căn nhà an toàn trước thiên tai tại Huế, Quảng Nam

Hỗ trợ xây dựng 175 căn nhà an toàn trước thiên tai tại Huế, Quảng Nam

Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung

Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung