Những chiến sỹ quân y mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Những chiến sỹ quân y mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Tâm sự của bóng hồng trẻ nhất Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Tâm sự của bóng hồng trẻ nhất Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Quân nhân Việt đáp ứng chuẩn Liên hợp quốc

Quân nhân Việt đáp ứng chuẩn Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.2

Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.2

Anh chính thức bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2 cho Việt Nam

Anh chính thức bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2 cho Việt Nam

Bước tiến lớn của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Bước tiến lớn của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Bước tiến lớn của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bước tiến lớn của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Toàn cảnh quá trình Australia hỗ trợ đoàn quân mũ nồi xanh VN tới Nam Sudan

Toàn cảnh quá trình Australia hỗ trợ đoàn quân mũ nồi xanh VN tới Nam Sudan

Hỗ trợ nước rửa mũi cho cán bộ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1

Hỗ trợ nước rửa mũi cho cán bộ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1

Đoàn Bệnh viện dã chiến Việt Nam tới sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan

Đoàn Bệnh viện dã chiến Việt Nam tới sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến 2.1 đi Nam Sudan

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến 2.1 đi Nam Sudan

Việt Nam đã sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Phái bộ LHQ

Việt Nam đã sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Phái bộ LHQ