PMU đường Hồ Chí Minh đang triển khai hai dự án cao tốc Bắc - Nam thế nào?

PMU đường Hồ Chí Minh đang triển khai hai dự án cao tốc Bắc - Nam thế nào?

11 gói thầu xây lắp cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã triển khai thi công đồng loạt trên công trường, dự kiến dự...
Động thổ Dự án xây dựng tuyến đường H2 tại thành phố Bắc Ninh

Động thổ Dự án xây dựng tuyến đường H2 tại thành phố Bắc Ninh

Nỗ lực giải ngân các dự án giao thông

Nỗ lực giải ngân các dự án giao thông

4 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công

4 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công

4 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT giải ngân 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công

4 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT giải ngân 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công

Kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ

Kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ

Những 'mỏ' giải ngân lớn của ngành giao thông

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 'thúc' tiến độ giao vốn, giải ngân

Ban QLDA Hồ Chí Minh 'hứa' giải ngân 4.000 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch

Ban QLDA đường HCM: Đổi mới sáng tạo gắn liền trách nhiệm trong QLDA

Khởi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong năm 2019

Ngày 27/12, ngừng lưu thông 3 tiếng trên đường Hải Vân-Túy Loan