Băng lũ vào Cà Xèng

Băng lũ vào Cà Xèng

Cơn lũ trung tuần tháng 10 năm nay khiến rốn lũ miền Trung vốn đã trải qua nhiều ngày bị nước hãm vì mưa...