7000 lượt xe né trạm BOT, rầm rập cày nát đê sông Đuống

7000 lượt xe né trạm BOT, rầm rập cày nát đê sông Đuống

Clip: Hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống

Clip: Hàng ngàn xe trốn trạm BOT Quốc lộ 38, băm nát đường đê sông Đuống

Kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT Yên Lệnh từ 15 năm xuống 7 năm

Kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT Yên Lệnh từ 15 năm xuống 7 năm

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 8 năm thu phí trạm BOT Yên Lệnh

Đề nghị giảm 8 năm thu phí BOT đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng

Đề nghị giảm 8 năm thu phí BOT đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng

Lo dân quanh trạm phản đối, chủ đầu tư BOT 38 muốn giảm 100% phí

Lo dân quanh trạm phản đối, chủ đầu tư BOT 38 muốn giảm 100% phí

Thu giá dịch vụ đường bộ hoàn vốn cho Dự án BOT Quốc lộ 38 từ ngày 10/4

Thu giá dịch vụ đường bộ hoàn vốn cho Dự án BOT Quốc lộ 38 từ ngày 10/4