Bắc Ninh: Xử lý nghiêm các trường hợp làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội giả

Bắc Ninh: Xử lý nghiêm các trường hợp làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội giả

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

Làm giả giấy tờ trục lợi BHXH: BHXH Bắc Ninh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn Quỹ BHXH

Làm giả giấy tờ trục lợi BHXH: BHXH Bắc Ninh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn Quỹ BHXH

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ để hưởng chế độ BHXH

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ để hưởng chế độ BHXH

Bổ nhiệm tân Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm tân Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Sẽ công khai danh sách doanh nghiệp trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Bắc Ninh: Sẽ công khai danh sách doanh nghiệp trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội