Bắc Ninh: 7 tháng đầu năm Bảo hiểm xã hội chi trả hơn 2.000 tỷ đồng

Bắc Ninh: 7 tháng đầu năm Bảo hiểm xã hội chi trả hơn 2.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2020, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 8.129 đơn vị,...
BHXH Việt Nam: Lắng nghe doanh nghiệp để giảm thủ tục và ứng dụng công nghệ tốt hơn

BHXH Việt Nam: Lắng nghe doanh nghiệp để giảm thủ tục và ứng dụng công nghệ tốt hơn

Đánh giá tác động cải cách TTHC, ứng dụng CNTT của ngành BHXH đối với doanh nghiệp

Đánh giá tác động cải cách TTHC, ứng dụng CNTT của ngành BHXH đối với doanh nghiệp

Bắc Ninh: Số người tham gia BHXH, BHYT đạt 103,5% kế hoạch giao

Bắc Ninh: Số người tham gia BHXH, BHYT đạt 103,5% kế hoạch giao

Làm giả giấy tờ trục lợi BHXH: BHXH Bắc Ninh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn Quỹ BHXH

Làm giả giấy tờ trục lợi BHXH: BHXH Bắc Ninh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn Quỹ BHXH

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ để hưởng chế độ BHXH

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ để hưởng chế độ BHXH