Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN 26: Phục hồi giao thông sau đại dịch Covid-19

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN 26: Phục hồi giao thông sau đại dịch Covid-19

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN 26 đã thông qua nhiều nội dung phát triển GTVT bền vững, trong đó phục hồi...
Đẩy mạnh kết nối giao thông vận tải ASEAN - Trung Quốc trong dịch Covid-19

Đẩy mạnh kết nối giao thông vận tải ASEAN - Trung Quốc trong dịch Covid-19

Lãnh đạo Bộ GTVT dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đảng

Lãnh đạo Bộ GTVT dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đảng

ASEAN và Trung Quốc bắt tay 'mở rộng bầu trời'

ASEAN và Trung Quốc bắt tay 'mở rộng bầu trời'

Hội nghị ATM 25 thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Hội nghị ATM 25 thông qua nhiều văn kiện quan trọng

ASEAN - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT

ASEAN - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt