Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xóa tên sân bay Đà Nẵng khỏi danh sách 'điểm nóng' phơi nhiễm dioxin

Xóa tên sân bay Đà Nẵng khỏi danh sách 'điểm nóng' phơi nhiễm dioxin

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam - Hoa Kỳ thực hiện tốt Dự án xử lý môi trường ô nhiễm đi-ô-xin

Hoa Kỳ - Đà Nẵng hợp tác xử lý hơn 90 nghìn m3 bùn đất nhiễm dioxin

Hoa Kỳ - Đà Nẵng hợp tác xử lý hơn 90 nghìn m3 bùn đất nhiễm dioxin

Đã xử lý hơn 90.000m³ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đã xử lý hơn 90.000m³ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hội thảo quốc tế về xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Hội thảo quốc tế về xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Người là Hồ Chí Minh

Người là Hồ Chí Minh

F-22 Mỹ chạm trán máy bay ném bom Nga trên Bắc Băng Dương

F-22 Mỹ chạm trán máy bay ném bom Nga trên Bắc Băng Dương

Nghẹn ngào phút Đại tá phi công Phạm Giang Nam về với đất mẹ

Nghẹn ngào phút Đại tá phi công Phạm Giang Nam về với đất mẹ

Kẹt xe trong khu dân cư vì tranh chấp của doanh nghiệp

Kẹt xe trong khu dân cư vì tranh chấp của doanh nghiệp