Bảo tàng Đồng quê lưu giữ hồn Việt

Bảo tàng Đồng quê lưu giữ hồn Việt

Những ai có dịp đến thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đều thấy bất ngờ trước...